skip to Main Content

Çimen Günay-Erkol doktorasını 12 Mart romanları üzerine olan teziyle Leiden Üniversitesi Edebiyat Çalışmaları Bölümü’nden aldı. İki yıl Japonya’da bağımsız araştırmacı olarak bulundu. 2008’den beri Özyeğin Üniversitesi’nde ders vermekte ve edebiyatta travma, tarih, erkeklik temelli araştırmalar yürütmektedir.