skip to Main Content

Nurseli Yeşim Sünbüloğlu yüksek lisansını Central European Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları programında, doktorasını ise Sussex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Politics of the Rehabilitation of Disabled Veterans: Masculinity, the Body and Militarism in Turkey başlıklı tezi ile tamamladı. Erkeklik, sakatlık, militarizm ve milliyetçilik alanlarındaki çalışmaları akademik dergi ve derlemelerde yayımlandı. Erkek Millet, Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler (İletişim Yayınları, 2013) başlıklı derlemenin editörlüğünü yaptı. Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ) üyesi olan Sünbüloğlu aynı zamanda Masculinities: A Journal of Culture and Society’nin yayın kurulunda yer almaktadır. İsveç Başkonsolosluğu tarafından desteklenen Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri El Kitabı (2020-2021) ve Lise Çağındaki Genç Erkekler için e-Gen (Eşitlik Kuşağı) Modülü (2022-2023) başlıklı projelerin koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Sünbüloğlu halihazırda Kadir Has Üniversitesi Çekirdek Program’da öğretim üyesidir.