skip to Main Content

Nurseli Yeşim Sünbüloğlu

Proje Koordinatörü, El Kitabı Yazarı

Nurseli Yeşim Sünbüloğlu yüksek lisansını Central European University Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları programında, doktorasını ise Sussex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Politics of…