skip to Main Content

Hakkımızda

Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi, sosyoloji, psikoloji, edebiyat, felsefe, siyasal bilimler, medya çalışmaları gibi farklı alanlarda çalışan araştırmacı ve aktivistlerin oluşturduğu bağımsız bir çalışma grubudur. 2013 başında kurulan Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi, feminizm, LGBTQ+ ve toplumsal cinsiyet çalışmaları ile aktivizmlerinin açtığı eleştirel ve ataerkillik karşıtı yollardan ve onlarla dirsek teması içinde ilerleyerek,  eleştirel erkeklik çalışmalarının, akademik bir çalışma alanı ve bir eylemsel düzlem olarak tanınırlığının artması, kuramsal ve pratik anlamda yerel karşılıklarını bulması, ataerkilliğin kültürel, sosyolojik ve sanatsal düzlemde eleştirel bir bakış açısı ile tartışılmasının yaygınlaştırılması için çalışmaktadır. EEİİ üyeleriyle iletişime geçmek için masculinitiesjournal@gmail.com adresine mesaj göndermeniz yeterlidir.

Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi, Masculinities Journal: A Journal of Culture and Society / Erkeklikler Dergisi: Bir Kültür ve Toplum Dergisi adlı hakemli bir dergi yayınlamaktadır. Erkeklikler Dergisi, bu konuya ilişkin Türkiye’deki ilk hakemli dergi olma niteliğini taşımaktadır.  Dergi makale çağrısı yaptığı ilk günden beri farklı ülkelerden ve farklı disiplinlerden birçok araştırmacıyla iletişime geçme şansı edinmemizi sağlamış ve erkekliklerin eleştirisine olan ilginin tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu bir kere daha ispatlamıştır. Erkeklikler Dergisi, İngilizce-Türkçe çift dilli olarak yılda iki kere yayımlanıyor. Derginin tamamıyla İngilizce olan ilk sayısı, Şubat 2014’te online olarak yayımlandı. Derginin arşivine http://masculinitiesjournal.org/ adresinden erişilebilmektedir.

10 Mayıs 2019’da Özyeğin Üniversitesi, kuruluşunun 10. yılı etkinlikleri kapsamında, Eleştirel Erkeklik İncelemeleri ile Research Worldwide İstanbul işbirliğinde ve Raoul Wallenberg Enstitüsü’nün desteği ile düzenlenen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesinde Erkeklerin Rolü” başlıklı panele ev sahipliği yaptı. Panelde, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin çabalara erkeklerin katılımını sağlamayı amaçlayan proje ve oluşumlar ele alındı. Güncel veriler ışığında erkekliğin dönüşümünün tartışıldığı panelde, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde, erkeklerin kendilerini dönüştürmek üzerine özne olabileceklerine vurgu yapıldı. 10-11 Mayıs 2019 tarihlerinde, yine Özyeğin Üniversitesi’nde, “Türkiye’de Erkeklik Çalışmaları: Sorunlar ve İmkânlar Çalıştayı” düzenlenmiştir. İki gün süren çalıştayda, eleştirel erkeklik çalışmaları alanında araştırma yürütmek isteyen genç akademisyenler sunumlarını gerçekleştirmiştir.

2nd International Symposium on Men and Masculinities (2. Uluslararası Erkeklik Çalışmaları Sempozyumu) 12-13-14 Eylül 2019 tarihleri arasında, Eleştirel Erkeklik İncelemeleri, Özyeğin Üniversitesi ve Research Worldwide İstanbul işbirliğinde ve Raoul Wallenberg Enstitüsü desteğiyle İstanbul’da, Şişli Belediyesi’nin Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlendi. Sempozyumun teması Erkeklikler: Zor Zamanlarda Güçlükler ve İmkânlar olarak belirlendi. Sempozyumda yurt içinden ve dışından yüzden fazla katılımcı bildiri sundu; detaylı programa http://symposium.masculinitiesjournal.org/page/tr-tr adresinden erişilebilmektedir.

Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi, Eleştirel Erkeklik Çalışmaları alanına katkı sunmak için çeşitli çeviri çalışmaları da yürütmektedir. Sempozyumun davetli konuşmacılarından olan James W. Messerschmidt’in, çevirisi Özyeğin Üniversitesi Yayınları tarafından Eylül 2019’da yayımlanan kitabı Hegemonik Erkeklik: Formülasyon, Yeniden Formülasyon ve Genişleme, Eleştirel Erkeklik Çalışmaları’nın temel teorik araçlarından biri olan “hegemonik erkeklik” kavramının otuz yılı aşan geçmişini ve bu süreçteki değişimini eleştirel bir gözle ele almaktadır. Kitapla ilgili olarak yayinevi@ozyegin.edu.tr adresinden bilgi alınabilir.