skip to Main Content

Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri El Kitabı

“Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri El Kitabı” projesini Özyeğin Üniversitesi ve Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ) olarak, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle Nisan 2020-Ocak 2021 arasında gerçekleştirdik.

Bu projenin temel amacı, erkeklerin cinsiyet temelli şiddetle mücadeleye katılımını artırmaya katkıda bulunmak. Bu amaç doğrultusunda düzenlenecek şiddetsiz erkeklik odaklı atölyelerin tasarlanması için rehber niteliğinde bir el kitabı hazırladık.

“Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri” el kitabında eleştirel bir perspektiften erkeklik ve şiddet ile ilgili temel kavram ve tartışmalara değindik, atölye tasarlamaya dair bazı pratik konuları ele aldık, bu atölyelerde kullanılabilecek uygulama örnekleri sunduk ve yeni çalışmalara ilham vermesi umuduyla dünyadan iyi örneklere yer verdik. El kitabında mültecilerin, engeli olanların ve LGBTİ+’ların şiddet ve ayrımcılık deneyimleri bağlamında kapsayıcı olmaya özellikle gayret ettik.

El kitabımız konuyla ilgili genel bilgi sahibi olmak isteyenlerle şiddetsiz erkeklik odaklı atölye tasarlamak isteyen kurum ve kişilerin kullanımına açıktır.

Lise Çağındaki Genç Erkekler için e-Gen (Eşitlik Kuşağı) Modülü

“Lise Çağındaki Genç Erkekler için e-Gen (Eşitlik Kuşağı) Modülü” başlıklı projemizi Kadir Has Üniversitesi ve Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ) olarak, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle Mart 2022-Ocak 2023 arasında gerçekleştirdik.

2020 yılında başladığımız “Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri” başlıklı ana temamız çerçevesinde e-Gen (Eşitlik Kuşağı) modüllerini lise-ortaokul-ilkokul düzeylerine ayrı olarak odaklanacak şekilde planladık. Bu modüllerin temel amacı okulların cinsiyet eşitlikçi ve kapsayıcı hale gelmesine katkıda bulunmak. Bu amaç doğrultusunda, lise modülümüzde psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenlerinin kullanımına yönelik olarak bir el kitabı ve destekleyici görsel materyaller hazırladık.

“e-Gen (Eşitlik Kuşağı) Lise Modülü” el kitabında lise düzeyindeki gençlerle yürütülecek bir dizi uygulama örneği sunduk. Bu uygulamaların daha verimli hale gelebilmesi ve uygulayıcıları güçlendirmek için el kitabında ayrıca cinsiyet, eşitsizlik ve şiddetle ilgili bazı temel kavramlara değindik, genç erkeklerin cinsiyet kimliği ve normlarına odaklandık ve uygulamaların planlanması ile yürütülmesine dair bazı pratik konularda öneriler sunduk. Eleştirel Erkeklik Çalışmaları perspektifiyle hazırladığımız bu modülün başta genç erkekler olmak üzere lise öğrencilerinin toplumsal cinsiyet eşitliği, akran zorbalığı ve flört şiddeti gibi konularda farkındalıklarının artırılmasına katkı sunacağını umuyoruz.

El kitabımız konuyla ilgili genel bilgi sahibi olmak isteyenlerle liselerin psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenlerinin kullanımına açıktır.