skip to Main Content

Dilek Cindoğlu, Sosyoloji Profesörü, I.Y.T.E Izmir, HBKU Doha, AGU Kayseri, Mardin Artuklu ve  Bilkent Üniversitelerinde  öğretim üyesi olarak görev yapmıştır Lisan ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, doktorasını SUNY Buffalo, sosyoloji programından almıştır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini siyasal katılım, göç, sağlık, cinsellik ve çalışma sosyolojisi alanlarında çalışmaktadır.Columbia IRWAG, NYU CGS,   Oxford Universitesi St Antony’s College ve  Wisconsin Üniversitesi WSC merkezlerinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak araştırmalarını sürdürmüştür.  Ulusal (TÜBİTAK, KSSGM, AAK) ve uluslararası (IDRC, Ford Foundation, Dünya Bankası, ILO, Avrupa Birliği) kaynaklar tarafından desteklenen birçok projede yer almış, araştırmaları ulusal ve uluslararasi akademik dergilerde yayınlananmıştır.  Türkiye Sosyoloji Derneğinde, (ISA) Uluslararası Sosyoloji Derneğinde ve halen de (ESA) Avrupa Sosyoloji Derneği yönetim kurullarına seçilerek görev yapmıştır.