skip to Main Content

“Lise Çağındaki Genç Erkekler için e-Gen (Eşitlik Kuşağı) Modülü” başlıklı projemizi Kadir Has Üniversitesi ve Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ) olarak, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle Mart 2022-Ocak 2023 arasında gerçekleştirdik.

2020 yılında başladığımız “Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri” başlıklı ana temamız çerçevesinde e-Gen (Eşitlik Kuşağı) modüllerini lise-ortaokul-ilkokul düzeylerine ayrı olarak odaklanacak şekilde planladık. Bu modüllerin temel amacı okulların cinsiyet eşitlikçi ve kapsayıcı hale gelmesine katkıda bulunmak. Bu amaç doğrultusunda, lise modülümüzde psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenlerinin kullanımına yönelik olarak bir el kitabı ve destekleyici görsel materyaller hazırladık.

“e-Gen (Eşitlik Kuşağı) Lise Modülü” el kitabında lise düzeyindeki gençlerle yürütülecek bir dizi uygulama örneği sunduk. Bu uygulamaların daha verimli hale gelebilmesi ve uygulayıcıları güçlendirmek için el kitabında ayrıca cinsiyet, eşitsizlik ve şiddetle ilgili bazı temel kavramlara değindik, genç erkeklerin cinsiyet kimliği ve normlarına odaklandık ve uygulamaların planlanması ile yürütülmesine dair bazı pratik konularda öneriler sunduk. Eleştirel Erkeklik Çalışmaları perspektifiyle hazırladığımız bu modülün başta genç erkekler olmak üzere lise öğrencilerinin toplumsal cinsiyet eşitliği, akran zorbalığı ve flört şiddeti gibi konularda farkındalıklarının artırılmasına katkı sunacağını umuyoruz.

El kitabımız konuyla ilgili genel bilgi sahibi olmak isteyenlerle liselerin psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenlerinin kullanımına açıktır.