skip to Main Content

“Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri El Kitabı” projesini Özyeğin Üniversitesi ve Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ) olarak, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle Nisan 2020-Ocak 2021 arasında gerçekleştirdik.

Bu projenin temel amacı, erkeklerin cinsiyet temelli şiddetle mücadeleye katılımını artırmaya katkıda bulunmak. Bu amaç doğrultusunda düzenlenecek şiddetsiz erkeklik odaklı atölyelerin tasarlanması için rehber niteliğinde bir el kitabı hazırladık.

“Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri” el kitabında eleştirel bir perspektiften erkeklik ve şiddet ile ilgili temel kavram ve tartışmalara değindik, atölye tasarlamaya dair bazı pratik konuları ele aldık, bu atölyelerde kullanılabilecek uygulama örnekleri sunduk ve yeni çalışmalara ilham vermesi umuduyla dünyadan iyi örneklere yer verdik. El kitabında mültecilerin, engeli olanların ve LGBTİ+’ların şiddet ve ayrımcılık deneyimleri bağlamında kapsayıcı olmaya özellikle gayret ettik.

El kitabımız konuyla ilgili genel bilgi sahibi olmak isteyenlerle şiddetsiz erkeklik odaklı atölye tasarlamak isteyen kurum ve kişilerin kullanımına açıktır.