skip to Main Content

Hakkımızda

Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ), sosyoloji, psikoloji, edebiyat, felsefe, siyasal bilimler, medya çalışmaları gibi farklı alanlarda çalışan araştırmacı ve aktivistlerin oluşturduğu bağımsız bir çalışma grubudur. 2013 başında kurulan Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi, feminizm, LGBTQ+ ve toplumsal cinsiyet çalışmaları ile aktivizmlerinin açtığı eleştirel ve ataerkillik karşıtı yollardan ve onlarla dirsek teması içinde ilerleyerek çalışmalar yürütmeyi amaçlamaktadır. Eleştirel erkeklik çalışmalarının akademik bir çalışma alanı ve bir eylemsel düzlem olarak tanınırlığının artmasını, kuramsal ve pratik anlamda yerel karşılıklarını bulmasını ve ataerkilliğin kültürel, sosyolojik ve sanatsal düzlemde eleştirel bir bakış açısı ile tartışılmasının yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. EEİİ üyeleriyle iletişime geçmek için masculinitiesjournal@gmail.com adresine mesaj göndermeniz yeterlidir.

EEİİ, Masculinities: A Journal of Culture and Society / Erkeklikler: Bir Kültür ve Toplum Dergisi adlı hakemli bir dergi yayınlamaktadır. Erkeklikler Dergisi, bu konuya ilişkin Türkiye’deki ilk hakemli dergi olma niteliğini taşımaktadır.  Dergi, makale çağrısı yaptığı ilk günden beri farklı ülkelerden ve farklı disiplinlerden birçok araştırmacıyla iletişime geçme şansı edinmemizi sağlamış ve erkekliklerin eleştirisine olan ilginin tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu bir kere daha ispatlamıştır. İlk sayısı Şubat 2014’te çıkan Erkeklikler Dergisi, İngilizce-Türkçe çift dilli olarak yılda iki kere online olarak yayınlanmaktadır. Erişime açık olan dergi arşivine http://masculinitiesjournal.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.

EEİİ, yayınladığı akademik derginin yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerinde sempozyumlar, atölyeler, paneller ve çalıştaylar düzenlemektedir. İlk sempozyumunu 11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında Stony Brook Üniversitesi Erkek ve Erkeklik Araştırmaları Merkezi, Ankara Üniversitesi KASAUM, İzmir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Siyah Pembe Üçgen Derneği ve Açık Toplum Vakfı’nın işbirliğiyle İzmir Tepekule Kongre Merkezi’nde “1. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu” başlığıyla gerçekleştirmiştir. 26 farklı ülkeden 155 kişinin katıldığı sempozyumun ikincisi ise 12-14 Eylül 2019 tarihleri arasında Özyeğin Üniversitesi ve Research Worldwide İstanbul işbirliğiyle ve Raoul Wallenberg Enstitüsü desteğiyle İstanbul’da Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenmiştir.

“Edebiyat ve Erkeklik” başlıklarıyla çeşitli atölyeler gerçekleştirmiştir. Ayrıca 10 Mayıs 2019’da Özyeğin Üniversitesi’nin kuruluşunun 10. yılı etkinlikleri kapsamında Üniversite ile birlikte “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesinde Erkeklerin Rolü” başlıklı bir panel düzenlemiştir. Research Worldwide İstanbul işbirliğiyle ve Raoul Wallenberg Enstitüsü’nün desteğiyle düzenlenen panelde, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin çabalara erkeklerin katılımını sağlamayı amaçlayan proje ve oluşumlar ele alınmıştır. 10-11 Mayıs 2019 tarihlerinde, yine Özyeğin Üniversitesi’nde, “Türkiye’de Erkeklik Çalışmaları: Sorunlar ve İmkânlar Çalıştayı” düzenlenmiştir. İki gün süren çalıştayda, Eleştirel Erkeklik Çalışmaları alanında çalışan genç akademisyenler yürüttükleri araştırmaları sunmuş ve alanda çalışan uzmanların desteğiyle çalışmalarını geliştirmişlerdir.

EEİİ, akademisyen üyeleri tarafından yapılan araştırmaların ve yayınların yanı sıra, Eleştirel Erkeklik Çalışmaları alanına katkı sunmak için çeşitli çeviri çalışmaları da yürütmektedir. İkinci sempozyumun davetli konuşmacılarından olan James W. Messerschmidt’in “Hegemonik Erkeklik: Formülasyon, Yeniden Formülasyon ve Genişleme” başlıklı kitap EEİİ çevirisiyle Özyeğin Üniversitesi Yayınları tarafından Eylül 2019’da yayınlanmıştır. Kitap, Eleştirel Erkeklik Çalışmaları’nın temel teorik araçlarından biri olan “hegemonik erkeklik” kavramının otuz yılı aşan geçmişini ve bu süreçteki değişimini eleştirel bir gözle ele almaktadır. Kitapla ilgili olarak yayinevi@ozyegin.edu.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

EEİİ, “Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri” projesine ise 2020 yılında başlamıştır. Özyeğin Üniversitesi öncülüğünde ve İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle gerçekleştirilen ilk projenin çıktısı olan “Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri El Kitabı” 2021 yılında; Kadir Has Üniversitesi öncülüğünde ve yine İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle gerçekleştirilen ikinci projenin çıktısı olan “Lise Çağındaki Genç Erkekler için e-Gen (Eşitlik Kuşağı) Modülü” ise 2023 yılında yayınlanmıştır. El kitaplarına çevrimiçi olarak http://siddetsizerkeklik.com/el-kitabi/ adresinden ulaşabilirsiniz.