skip to Main Content

Temel ilgi alanları bilim, felsefe ve cinsiyet. Şarkı söylemeyi ve yürümeyi seviyor. Bugüne kadar çeşitli sivil toplum örgütlerinde yönetici asistanlığı, proje koordinatörlüğü ve eğitmenlik gibi işler yaptı. Bunların yanı sıra hak temelli çeşitli sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak yürütülen faaliyetlere de katıldı. Bir süredir erkeklik ve erkek öznelliğiyle ilgileniyor ve çeviri yapmaya çalışıyor.