skip to Main Content

Cinsel haklar, cinsellik, cinsel sağlık, kapsamlı cinsellik eğitimi, toplumsal cinsiyet odağına çalışmalar yürütmektedir. Güçlendirici, kapsayıcı ve kapsamlı cinsellik eğitimi içerikleri-materyalleri üretmekte, bunları ağırlıkla okullarda çocuklar, ergenler, gençler, ebeveynler, öğretmenler ve psikolojik danışmanlarla birlikte uygulamaktadır. Yanı sıra üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlara toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılması, ayrımcılıkla mücadele, cinsel şiddeti önleyici yaklaşım gibi konularda eğitim-danışmanlık vermektedir. Kapsayıcı eğitim, queer feminist pedagoji, şiddetsiz iletişim, bağ odaklı yaklaşım gibi alanlardan beslenerek; kimseyi dışarıda bırakmayan, eşitlikçi, katılımcı ve barışçıl öğrenme ortamları kurgulamaya çalışmaktadır. Çocuk hakları, gençlik hakları, feminist ve LGBTİ+ örgütleri ile ortak çalışmalar yürütmektedir.