skip to Main Content

Oğuz Can Ok, 2011 yılında Bilkent Üniversitesi’nde başladığı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans eğitimini 2016 yılında tamamladı. 2018 yılında ise Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü yüksek lisans programını “Türkiye’de Devlet ve Sivil Toplum İlişkilerini Yeniden Düşünmek: Göçmen Sağlığı Üzerine Bir Analiz” başlıklı teziyle tamamladı ve aynı sene Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Doktora Programı’na başladı. Lisans ve lisansüstü öğrenimi boyunca toplumsal cinsiyet, göç ve sivil toplum alanlarında yürütülen çeşitli akademik araştırmalarda ve sivil toplum örgütlerinin projelerinde yer aldı. Doktora araştırmalarını eleştirel erkeklik çalışmaları ekseninde yemek ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiler üzerine sürdürüyor. Halen Özyeğin Üniversitesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı olarak çalışan Ok, aynı zamanda Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi’nin (EEİİ-ICSM) üyesidir.