skip to Main Content

Ilgın Gökler Danışman

Danışma Kurulu Üyesi

Doç.Dr. Ilgın Gökler Danışman, 1998 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümü lisans programından mezun olmuş, ardından 2001 yılında aynı üniversiteden Klinik Psikoloji…

Ece Öztan

Danışma Kurulu Üyesi

Ece Öztan, Dr., toplumsal cinsiyet eşitliği; kadın emeği; çeşitlilik; göç ve entegrasyon; güçlenme; yurttaşlık ve insan hakları; iş piyasası ve…

Dilek Cindoğlu

Danışma Kurulu Üyesi

Dilek Cindoğlu, Sosyoloji Profesörü. Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi. Önceden İ.Y.T.E İzmir, HBKU Doha, AGU Kayseri, Mardin Artuklu ve Bilkent…

Hilal Gençay

Danışma Kurulu Üyesi

Hilal Gençay, feminist, eğitim bilimci ve sosyal psikolog. Uzmanlık alanları: Yetişkin eğitimi, yetişkin okuryazarlığı, kadın güçlenme programları, eşitlik ana akımlaştırma…