skip to Main Content

2011 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü’nden lisans derecesini almış ve Avrupa Çalışmaları Yan Dal Programı’nı bitirmiştir. Yüksek lisans derecesini Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’ndan “Türkiye’de Erkeklik İnşasının Bedensel ve Toplumsal Aşamaları” (2013) başlıklı teziyle, doktora derecesini aynı kurumdan “Eşikte Dans: Beden ve Performans Ekseninde Köçekler” (2019) başlıklı teziyle almıştır. Çalışma alanları arasında eleştirel erkeklik çalışmaları, babalık, queer kuram, kent ve mekân konuları yer almaktadır. Yüz Karası Değil Kömür Karası: Zonguldak (İletişim Yayınları, 2017) kitabının derleyenlerinden biridir. Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ) üyesidir. Bir süre şef editörlüğünü yaptığı Masculinities: A Journal of Culture and Society dergisinin ve Feminist Tahayyül: Akademik Araştırmalar Dergisi’nin yayın kurullarında yer almaktadır. Akademik çalışmalarının yanı sıra edebiyata da ilgi duymaktadır. Damla Balığını Anlamak (23 Yayınları, 2014) ve Anneannemin İzleri (KDY, 2021, Kolektif) başlıklı öykü kitapları bulunmaktadır. 2014 yılından beri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde çalışmaktadır ve 2022 yılı itibariyle ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde doktora sonrası çalışmalarını sürdürmektedir.