skip to Main Content

Elif Esin Kılıç

Araştırma Asistanı

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi çift anadal programında Tarih ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde, 2019 yılında tamamladı. Tarih lisans eğitimini 1929-1933…

Beril Türkoğlu

Bilim Kurulu Üyesi, El Kitabı Yazarı

Dr. Beril Türkoğlu Demirel doktora ve yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Sosyal Psikoloji alanında tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında…

Atilla Barutçu

Bilim Kurulu Üyesi, El Kitabı Yazarı

2011 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü’nden lisans derecesini almış ve Avrupa Çalışmaları Yan Dal Programı’nı bitirmiştir. Yüksek…

Özlem Sağlam Ok

Proje Asistanı

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2015 yılında tamamladı. Lisans eğitiminin ardından Hacettepe Üniversitesi'nde Aile Danışmanlığı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde…

Selin Akyüz

Bilim Kurulu Üyesi, El Kitabı Yazarı

Doktorasını 2012 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamlayan Akyüz, Türkiye’de  siyasi erkekliklerin tipolojisini çıkardığı tezinde, Türk siyasi partilerinde erkeklik…

Gülden Sayılan

Bilim Kurulu Üyesi, El Kitabı Yazarı

Gülden SAYILAN lisans öğrenimini 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü’nde yüksek şeref öğrencisi olarak tamamladıktan sonra, yüksek…

Nurseli Yeşim Sünbüloğlu

Proje Koordinatörü, El Kitabı Yazarı

Nurseli Yeşim Sünbüloğlu yüksek lisansını Central European Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları programında, doktorasını ise Sussex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Politics of the…

Oğuz Can OK

Bilim Kurulu Üyesi, El Kitabı Yazarı

Oğuz Can Ok, 2011 yılında Bilkent Üniversitesi’nde başladığı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans eğitimini 2016 yılında tamamladı. 2018 yılında…