skip to Main Content

Gülden SAYILAN lisans öğrenimini 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü’nde yüksek şeref öğrencisi olarak tamamladıktan sonra, yüksek lisans derecesini 2013 yılında ODTÜ’den “Türkiye’de Vicdani Ret: Bir Sosyal Temsil Çalışması” başlıklı teziyle almıştır. Sosyal psikoloji alanında gerçekleştirdiği doktora eğitimini de ODTÜ Psikoloji Bölümünde tamamlayan Gülden Sayılan, doktora derecesini “Dünya Görüşler ve İdeolojik Yönelimler: Kutuplaşma Kuramı, İkili Süreç Modeli ve Ahlaki Temeller Kuramının Bütünleştirilmesi” başlıklı teziyle 2018 yılında almıştır. 2013 yılından bu yana Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Bölümünde araştırma görevlisi kadrosunda çalışmaktadır. Akademik ilgileri ve yürüttüğü çalışmalar politik psikoloji, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve gruplararası ilişkiler alanlarında yoğunlaşmakta ve hem niceliksel hem de niteliksel metodolojiyle gerçekleştirilen çalışmaları içermektedir.