skip to Main Content

Ece Öztan, Dr., toplumsal cinsiyet eşitliği; kadın emeği; çeşitlilik; göç ve entegrasyon; güçlenme; yurttaşlık ve insan hakları; iş piyasası ve farklı meslek alanlarında ayrımcılık konularında çalışan bir siyaset bilimcidir. Lisans ve yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamlamıştır. Doktora çalışmasını göç, çeşitlilik, toplumsal cinsiyet ve entegrasyon alanında tamamlayan Öztan, doktora çalışmaları sırasında 2005-2009 yıllarında Hollanda’da Göç ve Etnik Araştırmalar Enstitüsü’nde konuk araştırmacı olarak çalışmıştır. Ece, 15 yıl üniversitede ders ve araştırma deneyimine paralel Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER), Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) gibi sivil toplum kuruluşlarında toplumsal cinsiyet eşitliği ve güçlenme alanlarında eğitmenlik ve danışmanlık yapmaktadır.  Öztan, ayrıca üniversiteler, eğitim kurumları ve özel şirketlerde çalışanlara yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik & kapsayıcılık,  güçlenme gibi konularda araştırma, içerik geliştirme, planlama ve programların yürütülmesinde danışmanlık yapmaktadır.  Kurucularından bir olduğu Bağ Etkileşimli Öğrenme Derneği’nde dijital, etkileşimli ve melez öğrenme tasarımlarının  toplumun farklı kesimlerine ulaştırılması; STK’lar, yerel yönetimler ve akademi arasında etkileşimli çalışmalar yapılması temelinde sosyal projeler hazırlamaktadır.  Ece, Notidem Araştırma, Eğitim ve Danışmanlık şirketinin de kurucusudur.

Ece Öztan’ın yayınlarının bir kısmına buradan ulaşabilirsiniz.

https://independent.academia.edu/EceOztan