skip to Main Content

Doç.Dr. Ilgın Gökler Danışman, 1998 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümü lisans programından mezun olmuş, ardından 2001 yılında aynı üniversiteden Klinik Psikoloji Yüksek Lisans derecesini almıştır. 2008 yılında Ankara Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Doktora Programı’nı tamamlamıştır.

2007 yılında ABD’nin New York kentindeki Ackerman Aile Enstitüsü’nde (Ackerman Institute for the Family) aile terapisi eğitim ve süpervizyon programını tamamlamıştır. Aile terapisi eğitimi aldığı sırada Evan Imberblack, Peggy Papp, Micheal White, Pauline Boss, Judith Landau, Ayşe Yalın ve Hürol Fışıloğlu gibi, alandaki önemli isimlerle çalışma olanağı bulmuştur. Aile sistemleri ve aile terapisi alanına olan akademik ilgisinin yanısıra, aile terapisti olarak da çalışmış ve Sistemik Aile Terapisi konusunda eğitim ve süpervizyon vermiştir.

Doç.Dr. Ilgın Gökler Danışman 1998 yılından bu yana yoğun olarak psikolojik travma alanında çalışmaktadır. 1999 yılından bugüne Türk Psikologlar Derneği Travma Çalışma Grubu üyeliğini etkin olarak sürdürmektedir. Ayrıca, Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği kurucu üyesidir. 2006 yılında Kolombiya Üniversitesi’ne bağlı Uluslararası Travma Çalışmaları Programı’nı (International Trauma Studies Program) bitirmiştir. Travma alanındaki akademik ve alan çalışmalarında doğal afetlerden, insan eliyle ortaya çıkan bireysel ve kolektif travmalara kadar pek çok farklı travmatik olgu üzerine odaklanmış; Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Kızılay Derneği, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Trvama Çalışmaları Derneği, Dünya İnsani Dayanışma Derneği (World Human Rlief), UNICEF, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD_ASAM) gibi sivil toplum kuruluşları ve SHÇEK, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi resmi kurumlara yönelik olarak psikolojik travma alanında çeşitli eğitim, seminer, süpervizyon ve danışmanlık hizmetleri yürütmüş; üniversite bünyesinde Travma Psikolojisi dersleri vermiş; sempozyum ve bilimsel etkinlikler düzenlemiş ve travma alaında yürütülen TÜBİTAK projelerinde araştırmacı olarak ye almıştır. Ülkemizde ve dünyanın başka bölgelerinde meydana gelen çeşitli doğal afetler (1999 Marmara Depremi Depremi, 2002 Afyon Depremi, 2004 Pakistan Depremi, 2021 Sel ve Yagın Felaketleri vb.) ve terör saldırılarının (2003 İstanbul Saldırısı, 2015 Ankara Garı Katliamı, 2016 Merasim Sokak Saldırısı, 2016 Güven Park Saldırısı) ardından gerçekleştirilen psikososyal alan çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde gerek koordinasyon ekibi üyesi gerekse saha çalışanı olarak yer almıştır.

Klinik psikolojinin toplum ruh sağlığına katkıda bulunması gerektiğini savunmakta; yurtiçi ve yurtdışı araştırma, eğitim ve sosyal sorumluluk projelerinde ve toplum temelli çalışmalarda araştırmacı, eğitimci ve danışman olarak yer almaktadır. Bunlar arasında, İstanbul Kadın ve Aile Sağlığı Merkezleri, Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Araştırma ve Ugulama Merkezi, TED Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Birimi ve TEDÜ COPES ile yürüttüğü çalışmalar sayılabilir.

1998 yılından bu yana üyesi olduğu Türk Psikologlar Derneği’nde, 2000-2006 yılları arasında Yönetim Kurulu’nda görev almıştır ve 3 yıl TPD Etik Kurulu üyeliği yapmıtır. Ayrıca, Ankara Psikodrama Derneği kurucu üyesidir. 2001-2006 yılları arasında TPD süreli yayını olan Türk Psikoloji Bülteni’nin yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. Ulusal ve uluslararası nitelikte çeşitli bilimsel eserleri bulunan Ilgın Gökler Danışman, 2004 yılında Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi Araştırma Ödülü’nü almıştır.

Mart 2015’ten bu yana kurucu akademik kadrosunda yer aldığı TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde çalışmakta ve 1996 yılından beri bölüm başkanlığı görevini sürdürmektedir. 2016 yılında TEDÜ bünyesinde Türkiye’de bu alanda diploma veren ilk lisansüstü program olan Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi Yüksek Lisans Programı’nı kurmuştur. Nisan 2020’de COVİD-19 pandemisi döneminde psikososyal destek çalışmaları yürütmek üzere hizmet vermeye başlayan TEDÜ Coronavirüs Psiksosyal Destek Ekibi’nin (TEDÜ COPES) kurulmasına öncülük etmiştir.