skip to Main Content

Nurseli Yeşim Sünbüloğlu yüksek lisansını Central European University Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları programında, doktorasını ise Sussex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Politics of the Rehabilitation of Disabled Veterans: Masculinity, the Body and Militarism in Turkey başlıklı tezi ile tamamladı. Erkeklik, sakatlık, militarizm ve milliyetçilik alanlarındaki çalışmaları akademik dergi ve derlemelerde yayımlandı. Erkek Millet, Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler (2013, İletişim Yayınları) başlıklı derlemenin editörlüğünü yaptı. Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ) üyesidir. 2014 yılından beri Türkçe ve İngilizce yayın yapan ve hakemli bir dergi olan Masculinities: A Journal of Culture and Society’nin Yayın Kurulunda yer almaktadır. İsveç Başkonsolosluğu tarafından fonlanan ve devam etmekte olan Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri El Kitabı başlıklı projenin koordinatörlüğünü yürütmektedir. Halen Özyeğin Üniversitesi’nde Toplumsal Cinsiyet Uzmanı olarak çalışmaktadır.