skip to Main Content

Nurseli Yeşim Sünbüloğlu

Proje Koordinatörü, El Kitabı Yazarı

Nurseli Yeşim Sünbüloğlu yüksek lisansını Central European Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları programında, doktorasını ise Sussex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Politics of the…

Çimen Günay-Erkol

Bilim Kurulu Üyesi, El Kitabı Yazarı

Çimen Günay-Erkol doktorasını 12 Mart romanları üzerine olan teziyle Leiden Üniversitesi Edebiyat Çalışmaları Bölümü'nden aldı. İki yıl Japonya'da bağımsız araştırmacı…

Gülden Sayılan

Bilim Kurulu Üyesi, El Kitabı Yazarı

Gülden SAYILAN lisans öğrenimini 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü’nde yüksek şeref öğrencisi olarak tamamladıktan sonra, yüksek…

Selin Akyüz

Bilim Kurulu Üyesi, El Kitabı Yazarı

Doktorasını 2012 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamlayan Akyüz, Türkiye’de  siyasi erkekliklerin tipolojisini çıkardığı tezinde, Türk siyasi partilerinde erkeklik…

Bilhan Gözcü

Bilim Kurulu Üyesi, El Kitabı Yazarı

Temel ilgi alanları bilim, felsefe ve cinsiyet. Şarkı söylemeyi ve yürümeyi seviyor. Bugüne kadar çeşitli sivil toplum örgütlerinde yönetici asistanlığı,…

Oğuz Can OK

Proje Gönüllüsü, Yayına Hazırlayan

Oğuz Can Ok, 2011 yılında Bilkent Üniversitesi’nde başladığı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans eğitimini 2016 yılında tamamladı. 2018 yılında…